"Varje förändring börjar med ett litet steg"

"Dåliga dagar behövs för att uppskatta de bra"

"All förändring i rätt riktning är bra"

"Det är aldrig för sent för att lyckas"

Camp Neptun är en öppenvårdslösning för ungdomar i åldrarna 13 – 17 år. Vi fungerar som en samverkanspartner till ungdomen, familjen, skolan, socialtjänst, fritiden och övriga instanser i samhället som på något vis berörs i den enskilda ungdomens liv.

Ungdom

Vi vill hjälpa dig i din situation. Genom att hitta vägar att komma tillbaka, till skolan, till ett lugn i familjen. Men framförallt till att minska problem som uppstår.

Familj

Camp Neptun brukar prata om friskfaktorer – detta innebär att lägga ett fokus på vad som fungerar och sedan försöka förstärka det.

Skola

Den viktigaste markören för ett liv som präglas av normbrytande är att aktivt arbete för skolnärvaro och sträva efter att individen inkluderas i det sociala samspel som skolan bjuder på.

Dykning

Att använda sig av dykning, snorkling och vattenaktiviteter som mental träning är ett unikt koncept, vad man gör är att arbeta med självkänsla, självförtroende och självtillit.

"Det är ofta i det lilla skönheten finns"

läs mer
Mobbning

Mobbning

Jag har ombetts många gånger att skriva om detta ämnet, eftersom jag bevisligen har många som följer det jag skriver om i olika sociala medier och internet i övrigt. Tänker mig nu även att med alla till buds stående medel och kraft att införskaffa sponsring från...

läs mer

om camp neptun

Camp Neptun startade som projekt på stadsdelen Sjöbo i Borås hösten 2004. Sedan dess har verksamheten utvecklats till att bli en etablerad verksamhet inom hela Borås Stad. Sedan juli 2010 är Camp Neptun ett helägt dotterbolag till EGO Consulting AB, vilket är ett företag som har som huvudsyfte att arbeta med människors självkänsla.

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA