Feature Image 1

Ungdom

Vi vill hjälpa dig i din situation. Genom att hitta vägar att komma tillbaka, till skolan, till ett lugn i familjen. Men framförallt till att minska problem som uppstår.

Feature Image 2

Familj

Camp Neptun brukar prata om friskfaktorer – detta innebär att lägga ett fokus på vad som fungerar och sedan försöka förstärka det.

Feature Image 3

Skola

Den viktigaste markören för ett liv som präglas av normbrytande är att aktivt arbete för skolnärvaro och sträva efter att individen inkluderas i det sociala samspel som skolan bjuder på.

Feature Image 4

Dykning

Att använda sig av dykning, snorkling och vattenaktiviteter som mental träning är ett unikt koncept, vad man gör är att arbeta med självkänsla, självförtroende och självtillit.

Genom individuella uppdrag och en stor flexibilitet hittar Camp Neptun lösningar där man många gånger traditionellt sett hinder.