Familj

Varje Familj är Unik

Det har visat sig att då man placerar ungdomar på institution utanför deras hemmiljö har behandlingen ofta en positiv inverkan under placeringstiden. Tyvärr visar det sig ofta, att när ungdomen kommer tillbaka till sitt gamla nätverk (skola, kompisar och familj) återfaller denne i samma destruktiva beteende som tidigare. Därför arbetar Camp Neptun på hemmaplan med elevernas hela nätverk. Det innebär att ett nära samarbete skapas med de faktorer som finns i ungdomens närhet.

Camp Neptun brukar prata om friskfaktorer – detta innebär att lägga ett fokus på vad som fungerar och sedan försöka förstärka det.

Viktiga samarbetspartners är naturligtvis föräldrarna, skolan och socialtjänsten, men även representanter för fritidsverksamheter som t.ex.; idrottsföreningar, fritidsgårdar och musikföreningar är av största vikt.

Det är viktigt föräldrarna får stöd.

Tonårstiden är svår för ungdomen, men också för föräldern. Detta då denna period i livet handlar om en frigörelseprocess. När tonåringen börjar frigöra sig kan det vara svårt att som förälder nå fram och kommunikationen mellan medlemmarna i familjen påverkas negativt.

Föräldrar som har svårt att hitta en lämplig uppfostringsmetod för sina barn, hamnar ofta i en ond cirkel där de negativa beteendena inte bara läggs på varandra utan ofta växelverkar. Om barnet utvecklar beteendeproblem på grund av påfrestningar i familjen, har det inte bara konsekvenser för barnet självt utan gör också föräldrarnas situation svårare. Det kan i sin tur ytterligare förvärra barnets situation. Tillsammans skapar familjen då en negativ spiral som kan vara svår att ta sig ur.

Camp Neptun vill förstärka och utveckla elevens positiva nätverk. Det möjliggör för eleven att få positiv feedback på det egna förändringsarbetet inte bara genom Camp Neptun, utan också av andra betydelsefulla personer.

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA