Ofta ser vi på andra och får bilden av att de lever ett lätt och perfekt liv. Vi ser det vi väljer att se,och jämför oss med en perfektionism. Detta kan göra att vi hämmar oss. Att vi väljer att lägga lyckan i andra människors händer och också vår framtid.

Vi kategoriserar oss och väljer att göra det vi gör av tradition och/eller kultur.

Jag vet personer som anser att de inte kan förverkliga sig för att de har en specifik härkomst, att de har en speciell hudfärg eller kommer från ett särskilt område. Personligen tycker jag att det är sorgligt.

Jag har en dåres tilltro till att vem som helst kan uppnå vad som helst bara man bestämt sig.

Så livet på en pinne, eller hoppet i en grön kvist.

Vart sitter du?

Vad värderar du?

Vart vill du?