Jag har ombetts många gånger att skriva om detta ämnet,

eftersom jag bevisligen har många som följer det jag skriver om i olika sociala medier

och internet i övrigt.

Tänker mig nu även att med alla till buds stående medel och kraft att införskaffa

sponsring från företag och privatpersoner som vill vara med i detta arbete

för att nå en nolltolerans mot mobbningen!

Syftet är att varje skola ska med regelbundenhet uppskatta de elever som öppet

motverkar mobbning, är utsedda kamratstödjare samt på så vis öppnar upp

för att det är att anses MODIGT och TUFFT att vara en god kamrat som visar vägen

för hur en trygg skolgång ska se ut idag år 2014 och framåt!

Jag har själv barn som utsatts och utsätts fortlöpande för mobbning

på bl.a.Daltorpskolan, så jag ser tyvärr vissa brister i arbetet mot nolltolerans där byte/omplacering av rektor eller utsatta barn är långt ifrån en lösning värt namnet.

Vilka är beredda att följa mig i detta arbetet i skolorna och på arbetsplatser

där vuxenmobbning finns representerade?

Tord Sand c”,) LivsInspiratör och Webbredaktör