Om Camp Neptun

Camp Neptun startade som projekt på stadsdelen Sjöbo i Borås hösten 2004. Sedan dess har verksamheten utvecklats till att bli en etablerad verksamhet inom hela Borås Stad. Sedan juli 2010 är Camp Neptun ett helägt dotterbolag till EGO Consulting AB, vilket är ett företag som har som huvudsyfte att arbeta med människors självkänsla.

Camp Neptun är en verksamhet som vänder sig till ungdomar i riskson (flickor som pojkar) 13-17 år vilka uppvisar ett avvikande beteende i grundskolan, på fritiden och/eller i hemmet något som påverkar ungdomarna själva och deras omgivning negativt. Resultatet blir utanförskap, asocialt beteende och icke godkända betyg. Beteendet är ofta ett resultat av olika faktorer som otrygghet, dåligt självförtroende, avsaknaden av positiva vuxenkontakter, språk och inlärningsproblem med mera.

Självbilden påverkar den personliga utvecklingen och förmågan att knyta sociala kontakter. En negativ självbild bekräftas av dåligt utvecklade sociala relationer. Elever med en dålig självbild söker sig till människor i liknande situationer och risken för social missanpassning är mycket stor.

Bakom den utåt ofta förekommande tuffa attityden döljer sig ungdomar med ett mycket osäkert grepp om den egna identiteten, tillhörigheten och personliga förmågan, det är därför viktigt att vi stärker ungdomarnas självbild genom att i vårt arbete bekräfta, ställa krav och visa respekt för deras person.

Camp Neptun arbetar för att inkludera individen i samhället, skolan och familjen, och detta är något som ligger i verksamhetens grundläggande värderingar och som ständigt revideras i verksamhetens värdemål.

Personalen på Camp Neptun ser det som ytterst viktigt att stötta familjen och ungdomen i vardagen. På Camp Neptun finns kompetenser i form av Beteendevetare, Fritidsledare, Behandlingsassistent, Samtalsledare och Dykinstruktörer. Tillsammans utgör vi en heterogen arbetsgrupp som täcker upp de behovsområden som individerna som är inskrivna på Camp Neptun har.

Camp Neptun
Grönbogatan 5
504 68 Borås

Verksamhetschef & Föreståndare
Jenny Hultman
Tel 033- 10 86 40
Mobil: 073-333 50 38
jenny.hultman@campneptun.se

 

Koordinator
Andreas Karlsson
Tel 033-10 86 40
Mobil: 073-633 40 14
andreas.karlsson@campneptun.se

Organisationsnummer 556666-7233

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA