Ungdom

Vi väljer att se individen och lyssna på behov.

Ibland hamnar man i situationer som man inte förstår. Tonårstiden är fylld av sådana situationer! På Camp Neptun kan man få hjälp att tillsammans med vuxna hitta vägar och se saker från olika perspektiv.

Vi vill hjälpa dig i din situation. Genom att hitta vägar att komma tillbaka, till skolan, till ett lugn i familjen. Men framförallt till att minska problem som uppstår .

  • På Camp Neptun får man hjälp med och stöd i att hitta fritidsintressen som passar just Dig.
  • Vi lyssnar och tittar på behov.
  • Vi vill hitta lösningar där andra ser problem.

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA