Verksamhet

Varje individ är unik

Camp Neptun är en öppenvårdslösning för ungdomar i åldern 13-17 år.
Vi fungerar som en samverkanpartner till ungdomen, familjen, skolan,socialtjänst, fritiden och övriga instanser i samhället som på något vis berörs i den enskilda ungdomens liv. Genom inviduella uppdrag och en stor flexibilitet hittar Camp Neptun lösningar där man många gånger traditionellt sett hinder.

Vi ser ungdomens tre arenor

Utifrån Camp Neptuns synsätt förhåller sig en ungdom till tre arenor; Familjen, Skolan & Fritiden.
Om alla tre arenor är välfungerande så mår oftast individen bra, men om det uppstår problem inom en eller flera arenor är måendet oftast sämre.
Camp Neptun förhåller sig till dessa arenor och försöker kartlägga behövsområden och se friskfaktorer.

Vi använder oss av MI

Camp Neptun tror att en hållbar förändring kommer utifrån individens egen motivation. Personalen använder ett förhållningssätt om att individen har lösningen på sin egen gåta och att alla kan nå sina mål med rätt resurser och med rätt hjälp.
Vi hjälper individen att se sina egna resurser och kartlägger friskfaktorer i dennes liv och i de arenor som man skall förhålla sig till.

Här ser ni hur många ungdomar som deltagit i
de olika projekten:

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA